ביקורת על רפורמת השמאים והמוסכים: כניעה לחברות הביטוח

הממונה על הביטוח פרסם טיוטת רפורמה “שתוביל להפחתת עלויות ולשיפור השירות”, אבל בענף המוסכים והשמאים מבקרים אותה קשות: “כניעה מוחלטת לרצון המבטחות לשליטה מוחלטת בתיקון רכב אחרי תאונות”.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש