פוליסה 24.8.23 ביהמש קבע – קריסת חומה עולה לכדי התממשות הסיכון התפוצצות המכוסה בביטוח מבנה ותכולה