ביהמ”ש קבע: קריסת חומה עולה לכדי התממשות הסיכון “התפוצצות” המכוסה בביטוח מבנה ותכולה

ביהמ”ש סמך את קביעתו בכלל הפרשנות נגד המנסח, הקובע שחוזה שניתן לפירושים שונים, יועדף הפירוש שמיטיב עם הצד שלא ניסח את החוזה, ובמקרה של סכסוך בעניין פוליסת ביטוח – תועדף הפרשנות לטובת המבוטח.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש