בדרך למהפכה? ענף הרכב מתכונן לביטול מוסכי ההסדר

בשבוע הבא אמור לצאת לדרך מהלך משמעותי בענף הרכב במסגרתו מספר המוסכים שלחברות הביטוח יש עמם הסדר צפוי לגדול מאוד.

באשר לבחירת שמאי – שמאי רכב ייבחר מתוך מאגר שמאים אקראי אשר ייקבע בהתאם לאזור גיאוגרפי, זמינות השמאי ובדיקה שתקבע כי השמאי אינו במצב של ניגוד עניינים מול חברת הביטוח.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש