אסיפת בחירות – 27.5.24

שימו לב! על פי תקנון האיגוד, חבר שלא ישלם דמי חבר לשנת 2024 -
לא זכאי להגיש מועמדות להיבחר למוסדות האיגוד ולא זכאי לבחור.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש