איגוד החלפים לרכב הצטרף למאבק לביטול מדיניות החלפים של חברות הביטוח

יו”ר איגוד יבואני הרכב, יוסי סקורניק, פנה לשרת התחבורה לפעול לביטול קיזוז ממחירי החלפים, לאסור שיווק פוליסות סגורות, ולהגביל את ההטבה בהשתתפות העצמית בעת פנייה למוסך הסדר.

לשכת סוכני הביטוח ואיגודים נוספים הוציאו פנייה דומה לפני כשלושה שבועות.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש