אחריותם של השמאי, המבטח וסוחר הרכב במכירת רכב שניזוק בתאונה, המחייבת בדיקה לפי תקנה 309

מהי האחריות של השמאי, המבטח וסוחר הרכב במכירת רכב שניזוק בתאונה, המחייבת בדיקה לפי תקנה 309?

ומה עושים במקרה בו קיימת אי וודאות בדבר קיומו של נזק בטיחותי ברכב, דהיינו במקרה בו לא ברור האם יהיה צורך ברישום הערה ברישיון הרכב ותשובה סופית לשאלה זו, תתקבל רק לאחר התיקון.

עמדת איגוד השמאים בדבר הנוסח אותו מומלץ לכלול בדו”ח השמאי, במקרה בו הוחלט שלא לתקן את הרכב, אלא למכור אותו במצבו, כאשר מבדיקת השמאי ברור כי לרכב נגרם נזק בטיחותי המצריך רישום הערה ברישיון הרכב לאחר סיום התיקון.

לצפייה במצגת המלאה, הקישו כאן.

 

 

קרן גדיש
Author: קרן גדיש