אושר בוועדת הכלכלה: שמאות רכב אך ורק על סמך בדיקה פיזית

הוועדה אישרה את הפרק המסדיר את העיסוק בשמאות, שנועד להסדיר בין היתר את רישוי שמאי הרכב, החובות

והאתיקה המקצועית שתחול על השמאים וכן דין משמעתי ונושאים נוספים.

לקריאת הכתבה, לחץ כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש