ראשי » מסארוה חמזה

מסארוה חמזה

כפר סולם 19115
057-8209610 / 057-8209610 (נייד) / 04-6591738 (פקס)