ראשי » אודות האיגוד » מוסדות האיגוד

מוסדות האיגוד

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

חברי וועדי הענפים: 

רכב: חקלאות: רכוש: צמ"ה: ימי:
אפרתי יורם נחום שמעון גיל יעקב זיידנברג חיים
בודוניוק דורון קרמר משה וקסלר עמיהוד פודולי שחר
בן – אברהם אביב קרן אלון פסו משה פרומר דן
גבריאלי ברוך
ונציה רפי
חטב יגאל
יגן יהודה      

חברי הוועדות:

בית הדין המשמעתי: ועדת ביקורת: בית הדין לערעורים:
דגון יצחק באסם חכים אביגל יובל
וולף דן בן – אבי מודי אשקר רמי
עו"ד טל מוטי בנו אבי בלזברג ישראל
עו"ד מלכה יצחק רכס שאלתיאל גלנצר חיים
קשת יואב שבתאי מנו גרויסהויס נדב
וייס עמיקם
נחתומי אברהם

 


יועצים חיצוניים ומזכירות:

 יועץ משפטי: דוברת: מנהלת אדמינסטרטיבית:
עו"ד תוסייה  – כהן שלמה יפה – גדיש קרן בן – שחק יהודית