ראשי » אודות האיגוד » מוסדות האיגוד

מוסדות האיגוד

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

חברי וועדי הענפים: 

רכב: חקלאות: רכוש: צמ"ה: ימי:
אפרתי יורם איתמר עוזי וינשטוק שעיה גיל יעקב זיידנברג חיים
בודוניוק דורון ביאליק יעקב קרמר משה וקסלר עמיהוד פודולי שחר
בן – אברהם אביב עתריה עמרי קרן אלון פסו משה פרומר דן
הלל יעקב פחרי נעמאני
ונציה רפי רגב עמוס
חטב יגאל ד"ר שרעבי יקותיאל
יגן יהודה שרף שלמה      

חברי הוועדות:

בית הדין המשמעתי: ועדת ביקורת: בית הדין לערעורים:
דגון יצחק באסם חכים אביגל יובל
וולף דן בן – אבי מודי אדוני מנחם
עו"ד טל מוטי ורנר משה אשקר רמי
עו"ד מלכה יצחק ישרים בני בלזברג ישראל
רון ניב רפפורט אביהו גלנצר חיים
וייס עמיקם
יחיאל משה

 


יועצים חיצוניים ומזכירות:

 יועץ משפטי: דוברת: מנהלת אדמינסטרטיבית:
עו"ד תוסייה  – כהן שלמה יפה – גדיש קרן בן – שחק יהודית