ראשי » הודעות » תוצאות הבחירות למוסדות הנשיאות

תוצאות הבחירות למוסדות הנשיאות

לידיעתכם, להלן תוצאות הבחירות למוסדות הנשיאות שהתקיימו ב – 29.9.16:

יו"ר:
עו"ד דורון חבקין

סגן יו"ר
:
אילן בן – ארצי

גזבר
:
שאול עטיה

בית הדין המשמעתי:
עו"ד יצחק מלכה
עו"ד מוטי טל
רון ניב
דן וולף
יצחק דגון

וועדת בקורת:
מודי בן – אבי
בנימין ישרים
משה ורנר
באסם חכים
אביהו רפפורט

בית הדין לערעורים:
חיים גלנצר
משה יחיאל
רמי אשקר
מנחם אדוני
יובל אביגל
עמיקם ויס
ישראל בלזברג