ראשי » הודעות » רשימת הנבחרים לוועדי הענפים בבחירות שהתקיימו ב 29.1.17

רשימת הנבחרים לוועדי הענפים בבחירות שהתקיימו ב 29.1.17

הרשימה מדורגת עפ"י מספר הקולות שקיבל כל נבחר  ( שם ראשון קיבל את מירב הקולות) :

ענף חקלאות: ענף רכב:
ד"ר שרעבי יקותיאל יגן יהודה
רגב עמוס בן – אביב אברהם
נעמאני פח'רי ונציה רפי
שרף שלמה אפרתי יורם
ביאליק יעקב בודוניוק דורון
איתמר עוזי הלל יעקב
עתריה עמרי חטב יגאל
   
ענף צמ"ה: ענף רכוש:
פסו משה וינשטוק שעיה
וקסלר עמיהוד  קרן אלון
גיל יעקב  קרמר משה
   
ענף ימי:  
פרומר דן  
פודולי שחר  
זיידנברג חיים