ראשי » הודעות » מכרז לקבלת שירותי שמאות רכוש – נתיבי ישראל

מכרז לקבלת שירותי שמאות רכוש – נתיבי ישראל

להלן מכרז של חברת נתיבי ישראל לקבלת שירותי שמאות.

נא תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו לא יאוחר מיום 5.5.20 בשעה 12:00

מובהר כי הנוסח הקבוע הינו הנוסח המופיע באתר החברה.

לכניסה לאתר החברה, הקישו כאן.

יש לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות באתר זה על מנת לראות האם היו שינויים או הבהרות לנוסח המכרז הנ"ל.

לפתיחת ההצעה, הקישו כאן.

לפתיחת ההסכם של המכרז, הקישו כאן.

לנספח להסכם, הקישו כאן.

לתקציר, הקישו כאן.