ראשי » הרפורמה בענף הרכב - המועד האחרון להתקנת התקנות נדחה לסוף 2019 » עדיף 22.11.18 המועד האחרון להתקנת התקנות נדחה לסוף 2019

עדיף 22.11.18 המועד האחרון להתקנת התקנות נדחה לסוף 2019