ראשי » איגוד המוסכים בעתירה נגד משרד התחבורה: "חברי המועצה המייעצת לעניין שמאי הרכב נבחרו שלא כדין." » ידיעות 4.2.19 א. המוסכים בעתירה למשרד התחבורה חברי המועצה המייעצת לשמאי רכב נבחרו שלא כדין

ידיעות 4.2.19 א. המוסכים בעתירה למשרד התחבורה חברי המועצה המייעצת לשמאי רכב נבחרו שלא כדין